Jaarfeesten

fb_img_1473688189634

Vanuit de antroposofie word er gewerkt met jaarfeesten, bij gastouderopvang het rozenkransje doen we veel met de jaarfeesten.  In de woonkamer staat een seizoentafel die elke keer mee veranderd met wat er buiten in de natuur gebeurd en naar welk jaarfeest we gaan.  Samen met de kinderen halen we de natuur naar binnen. Dit kan door middel van knutselen of liedjes/muziek.

Het hele jaar door zijn er verschillende feesten, soms bekende zoals pasen of kerst maar en zijn ook minder bekende, zoals michael of maria lichtmis.

Ik vind het erg leuk om de ouders/verzorgers te betrekken bij de jaarfeesten. 1 a 2 keer per jaar zal ik een jaarfeest uitkiezen waarbij de ouders en kinderen aanwezig mogen zijn om dit samen te vieren. Zo kunnen de ouders, gastouder en de kinderen elkaar beter leren kennen.

Als ouders word door het rozenkransje verwacht dat je aanwezig kunt zijn op deze jaarfeesten. Er word door ouders vaak hulp gevraagd om iets lekker te koken/te bakken. Er worden af en toe ook avonden georganiseerd om iets meer over het kind te vertellen, dit kan in het algemeen zijn of individueel of om gezamenlijk een cadeautje te maken voor bijvoorbeeld sint nicolaas.

De volgende jaarfeesten zullen gevierd worden bij gastouderopvang het rozenkransje:

het Michaëlsfeest – 29 september
Het oogstfeest. Het is een tijd waarin het leven in de natuur zich terugtrekt. In de zomer kon de mens kracht putten uit die natuur, nu begint het zich naar binnen te keren. Op zijn bezinningsweg wordt de mens geconfronteerd met de draak die overwonnen moet worden.

Sint Maarten – 11 november
Hij deelt zijn mantel met de arme bedelaar en brengt zo een beeld van de goedheid die zich in de mens kan ontwikkelen. Tijdens de lampionnentocht draagt het kind zijn kaarslichtje mee in de duistere avond.

Advent – vierde zondag voor kerstmis
Een tijd vol verwachting. In de donkere wintermaanden gaat de mens vanuit zijn diepste levensimpuls op zoek naar het licht dat geboren wordt op midwinternacht.fb_img_1473688123092

Sint Nicolaas  – 5 december
Een feest dat de gevoelens van dankbaarheid oproept voor alles wat de natuur en het leven schenkt.  

                                                                                              

Kerstfeest – 24,25,26 december
Het feest van de geboorte van het Christuskind.

Driekoningen – 6 januari
Dit is het feest van de aanbidding door de drie wijzen uit het Oosten tot het kind Jezus. Zij zagen de lichtende ziel van de Christus. Het drie koningenfeest wordt ook wel Epiphanie genoemd, wat “lichtschijnselen uit den hoge” betekent. Deze tijd duurt tot 2 februari.

Maria Lichtmis –  2 februari
Onder de aarde is het leven doorgegaan tijdens de wintertijd. Op sommige plaatsen is door gaten in de sneeuw te zien waar de bollen tevoorschijn zullen komen. Er komt als het ware een warme stroom van de planten uit naar boven. Maria-Lichtmis is het feest van het steeds sterker wordende daglicht.

Carnaval – zeven weken voor pasen

Carnaval was van oudsher een uitbundig feest dat aan de sobere vastentijd voorafging. Op de Vrije School is het een groots verkleedfeest.

Palmpasen – een week voor pasen
De tegenpool van het Sint-Maartenfeest. In de heldere ochtend dragen kinderen Palmpasen stokken versierd met allerlei symbolen van opstanding en nieuw leven. Met Palmpasen maken we de palmpaasstok die staat voor de levensboom. Het symbool van de groei- en levenskrachten van de mens en de drager van de geest. De kruisvorm staat voor het Christus-symbool. De haan bovenop de stok is de verkondiger van de nieuwe dag. De vruchten (krenten/rozijnen) die we aan de stok hangen zijn de symbolen van de dragers van het nieuwe leven (het ‘zaad’)

Pasen – de eerste zondag na de eerste volle maan in de lente
Pasen is het feest van de opstanding van Christus na zijn kruisdood. Met kleine kinderen beleef je het ontluiken van de natuur, het nieuwe leven, dat gevoelens van hoop en verwachting opwekt.

Met Pasen laten we de kinderen zoeken naar de vele beschilderde eieren die verstopt zijn door de paashaas. Eieren zijn het symbool voor het nieuwe leven dat ontstaat uit iets wat ogenschijnlijk dood is. Uit de harde schil komt een zacht levend donzen kuikentje. Een mens kan zich ontwikkelen en nieuwe niet vermoede krachten kunnen zich openbaren. De haas vertegenwoordigt ons hoger bewustzijn, ons “hoger ik”. De haas is vruchtbaar en heel onzelfzuchtig. Achtervolgd door jachthonden zal een uitgeputte haas vervangen worden: een andere haas neemt zijn plaats in. De haas heeft geen hol, maar een leger. Veel vogels maken gebruik van de hazenlegers om hier een nest van te maken en eieren uit te broeden. Hier wordt de verbinding van de haas die de eieren verstopt duidelijk.

Zo vormt de haas en prachtig symbool voor ons “ik”. Een “ik” om ons aan te spiegelen. In deze periode kunnen wij groeien, weer een verbintenis krijgen met de geestelijke wereld en innerlijk wakker worden.

Pinksteren – 50 dagen na pasen
Het feest van de verbinding tussen leven en materie. De pinksterbruid en -bruidegom worden getooid met bloemen en sieraden. Een feestelijke dans rond de meiboom op het schoolplein.

Sint Jan – 24 juni
De Zonnewende. De mens viert met natuurgaven het feest van de uitbundige, levenwekkende zon. Tegelijk kondigt het feest de komende overgang aan naar de herfst, naar bezinning. 

Advertenties